Om Essinge Rail

Vi växer tillsammans med våra kunder

Essinge Rail AB är sedan 2006 etablerat på den nordiska transportmarknaden. Företaget bedriver internationell transport- och speditionsverksamhet från Europa baserat på skogsindustrins konventionella järnvägssystem. I egen regi fraktas 250 000 ton gods inom segmenten livsmedel, handel och verkstad från Europa. Företaget äger och driver både en egen järnvägsterminal och ett eget åkeri för att klara högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

Vi transporterar gods på tåg i kombination med lastbil. Vårt nätverk av specialistföretag gör att vi kan erbjuda fördelaktiga lösningar för både stora volymer och regelbundna flöden av mindre partigods. Ett öppet och modernt systemstöd ger också kontroll på ordrar och lastbärare, allt för översiktlighet och kundnytta.

Case – Viva Wine Group

Vad vi gör

Essinge Rail AB verkar inom transportsektorn med tågtransport som kärnverksamhet. För att erbjuda våra kunder en helhet arbetar vi även med vägtransport, lager och logistik.

Tjänster

Se vår film

Karriär

Företaget är också ständigt i tillväxt och breddar kontinuerligt tjänsteutbudet. Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med nya medarbetare som vill arbeta med oss. Det viktigaste är att man gillar vår miljö och tycker om att jobba med transporter.

Läs mer

Hållbarhet

Vi verkar för bättre miljö och klimat genom att ständigt värdera verksamheten utifrån dess påverkan. Så långt som möjligt nyttjas järnväg som huvudsakligt transportmedel. Detta bidrar till en bättre miljö och våra kunders långsiktiga miljö- och klimatarbete.

Vårt miljöarbete

Under begreppet E-rail samlar vi våra ansträngningar för att så snart som möjligt åstadkomma en totalt fossilfri värdeskapande transportkedja.

E-rail