Vad vi gör

Transport för er som värdesätter både pris och hållbarhet

Med järnvägen som bas bygger vi transportlösningar genom hållbara, flexibla och säkra metoder. Vårt mål är att erbjuda företag kostnadseffektiva järnvägstransporter. Essinge Rail ser helheten och transporterar varor från kontinenten med goda ledtider dörr-dörr.

Via vårt nätverk av terminaler täcker vi stora delar av Europa. Vi har väletablerade samarbeten med specialistföretag och kan erbjuda samlastningsmöjligheter från hela vår terminalstruktur.
Tågtransport i egen regi flyttar tonvis av gods inom segmenten livsmedel, handel och verkstad från Europa.

Läs mer

Vägtransport är ett komplement till tåget. Vi erbjuder detta för både hellaster och partier och kör från alla platser i Europa.

Läs mer

Terminal – Essinge Railport fungerar som en cross-docking terminal. Detta möjliggör lastning direkt från tåg till lastbil och temporär lagerhållning av gods inomhus.

Läs mer

Lager – Vi erbjuder varmlager, kallager och utomhuslager för olika behov och budget. Högvärdigt gods lossas inomhus med övervakning.

Läs mer