Internationell godstransport

Internationell godstransport | 4 viktiga aspekter

Hur jobbar ni med internationell godstransport idag? Kan transportkedjan förbättras genom att exempelvis minska antalet leverantörer? Valet av rätt leverantör för företagets internationella godstransport är en avgörande faktor för en framgångsrik logistik. För nordiska företag som importerar och exporterar till Europa är det särskilt viktigt att välja en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning för […]
Läs mer