Internationell godstransport | 4 viktiga aspekter

Internationell godstransport

Hur jobbar ni med internationell godstransport idag? Kan transportkedjan förbättras genom att exempelvis minska antalet leverantörer? Valet av rätt leverantör för företagets internationella godstransport är en avgörande faktor för en framgångsrik logistik. För nordiska företag som importerar och exporterar till Europa är det särskilt viktigt att välja en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning för alla delmoment i transporten, inklusive tillgång till olika transportmetoder och lastplatser samt säkerhet och spårbarhet av godset. Nedan följer 4 av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke inför val av ny leverantör för er godstransport.

1. Förhandla bättre totalpris med en leverantör för hela transporten

En viktig faktor att överväga vid val av leverantör är totalkostnaden för transporten. Genom att välja en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning kan företaget eliminera behovet av att anlita flera olika företag för olika delar av transporten, vilket kan leda till lägre kostnader. En kvalitetsleverantör kan också förhandla bättre priser för olika transportmetoder och steg genom en större köpkraft.

2. Spårning av godset ökar säkerheten

Att välja en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning kan också öka säkerheten av godset. Med en enda leverantör som ansvarar för hela transportkedjan minskar risken för förlorat eller skadat gods. En kvalitetsleverantör kan också tillhandahålla extra säkerhetsåtgärder, såsom GPS-spårning eller godsförsäkringar, för att ytterligare minska risken för förlorat eller skadat gods.

3. God översikt kan avvärja problem eller förseningar

Möjligheten att följa sändningen under transportens gång är också en fördel med att välja en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning. En leverantör som ansvarar för hela transportkedjan ger transportföretaget och er en god överblick över varje steg i transporten. Detta gör det möjligt för företaget att reagera snabbt på eventuella problem eller förseningar och att kommunicera med kunderna om statusen för deras leverans.

4. Planering av optimal transportrutt för bästa ekonomi och ledtid

En kvalitetsleverantör kan också hjälpa företaget att planera och genomföra transporten på ett effektivt sätt. Detta kan inkludera att hjälpa företaget att välja den bästa transportmetoden och att optimera transportrutten för att minska kostnader och leveranstider. Samma leverantör kan också i de flesta fall även hjälpa kunden att hantera alla nödvändiga dokument och regleringar som krävs för internationell godstransport.

Sammanfattningsvis är valet av rätt leverantör för företagets internationella godstransport avgörande för en framgångsrik logistik och för verksamheten i sin helhet. Via val av en leverantör som kan erbjuda en helhetslösning kan företaget minska kostnaderna, öka säkerheten av godset, följa sändningen under transportens gång och få hjälp med att planera och genomföra transporten på ett effektivt sätt. Valet av transportör kan även påverka möjligheten att få hem sina varor på ett så klimatneutralt sätt som möjligt vilket idag är en viktig beslutsfaktor för allt fler transportköpare. Det är därför viktigt för nordiska företag med stort transportbehov att noggrant överväga olika leverantörer för att hitta den bästa lösningen.

Välkommen att kontakta oss på Essinge Rail för att få en miljövänlig och kostnadseffektiv totallösning gällande er internationella godstransport.