Vägtransport

Vägtransport från Europa

Ett viktigt komplement till tåget är bilen. Vi kör från alla platser i Europa. Ibland behövs denna premiumtjänst för att rätta till något som gått fel. Vi erbjuder den både för hellaster och partier.

Åkeri

För att alltid kunna upprätthålla en bra service och kvalitet har vi vårt eget åkeri för distribution i Sverige. Vi samarbetar givetvis även med externa åkerier som klarar våra kvalitetskrav.

Förnyelsebart bränsle

Redan 2018 tog vi beslut om att driva våra bilar på HVO 100 och verkar för att våra externa åkeri ska följa vårt exempel. Vår egen solenergianläggning ska förhoppningsvis kunna driva en del av åkeriet så snart tekniken medger detta. Vi väntar med spänning på teknikutvecklingen.