Kvalitet

Vi ska i alla avseenden verka för och uppfattas som att vi ligger i framkant av utvecklingen när det gäller kvalitet.

Våra transporter ska kännetecknas av leveranssäkerhet och pålitlighet med avsikt att ha korta ledtider och undvika skador. Vi ska ständigt arbeta med att förbättra våra processer och utveckla vårt ledningssystem för kvalitet genom att:

  • Verka för att medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas
  • Använda rätt utrustning och hjälpmedel i vår verksamhet
  • Vara närvarande hos våra leverantörer i Europa för att arbeta förebyggande och rådgivande
  • Aktivt arbeta för att förbättra kommunikationen till våra kunder angående pågående transporter, uppföljning och statistik
  • Aktivt följa upp kvalitetsmål, åtgärda avvikelser och förbättra våra processer.
Våra tjänster ska kännetecknas av stor leveranssäkerhet. Vi jobbar därför ständigt med att förbättra våra processer och att utveckla vårt ledningssystem för kvalitet.

Öppna kvalitetspolicy som PDF

Essinge Rail strävar efter högsta kvalitet i alla avseenden.