Tågtransport

Tåget är vårt huvudsakliga transportsätt

Genom tågtransport kör vi allt som är pallat eller som går att lyfta med truck och kan lastas i slutna vagnar. Både hellaster och partier. Tågtransport via Essinge Rail är en tjänst riktad mot stora företag som hanterar regelbundna leveranser, vanligen från och till utlandet. Dessa företag söker en helhetsleverantör som kan ta hand om hela transportprocessen. Företagen prioriterar även hållbarhet och vill investera i mer hållbara transportsätt. I de flesta fallen lägger våra kunder över hela sin transportkedja till oss, från upphämtning vid lager via miljövänlig lastbil till terminalhantering och lastning på tåg. Därefter sköts hela godstransporten från Sverige till slutdestination med spårbara sändningar och full koll på deadline. Vårt transportnätverk i Europa täcker över 12 av de vanligaste terminalerna. Genom detta nätverk och genom väletablerade samarbeten med terminaler såväl som åkerier i länder som Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien kan vi erbjuda en färdig lösning. Det spar er tid och pengar, och framför allt ger det er en mätbar minskning av era koldioxidutsläpp.

Tågtransport

Hellaster

Järnvägen lämpar sig mycket väl för stora volymer. Vi har stor kapacitet och transporterar hundratals hellaster per vecka. Begränsningarna är små.

Parti -och styckegods

Allting går att samlasta i vagnarna. Regelbundna mindre partier passar utmärkt. Vi hämtar med bil och levererar med bil.