Tågtransport

Översikt tjänster

Tågtransport

Tåget är vårt huvudsakliga transportsätt. Genom tågtransport kör vi allt som är pallat eller går att lyfta med truck och lastas i slutna vagnar, både hellaster och partier.

Hellaster

Järnvägen lämpar sig mycket väl för stora volymer. Vi har stor kapacitet och transporterar hundratals hellaster per vecka. Begränsningarna är små.

Parti -och styckegods

Allting går att samlasta i vagnarna. Regelbundna mindre partier passar utmärkt. Vi hämtar med bil och levererar med bil.