3 skäl att skicka ert partigods via järnväg

Partigods

Använder ni idag lastbilstransport för allt ert partigods? Då kan detta inlägg vara något för er. Med lång erfarenhet i transportbranschen vet vi att lastbilstransport innebär flera tidskrävande och onödiga faktorer – som faktiskt kan undvikas. Först och främst är lastbilstransporter över längre sträckor, både inrikes och utrikes, utsatta för en allt större stöldrisk. Genom att lastbilar behöver stanna vid rastplatser och tankställen finns tyvärr alltid en sådan risk. För bolag med större behov har lastbilar också en begränsad lastkapacitet över längre sträckor. Detta problem löses i vissa fall med flera turer, vilket kan leda till ökad ledtid, förseningar och ökad kostnad. Slutligen vet vi att all denna logistik behöver administreras av er egen personal där fler rörliga fordon och personer ökar risken för misstag och nästan garanterat innebär att administrationen blir resurskrävande från er sida.

Partigods

3 skäl att välja järnvägen för ert partigods

1. Det förenklar logistiken
Genom tågtransport som primär transportmetod har ni många gånger färre kontakter att ansvara för, då transportkedjan förenklas. Tågtransport är en pålitlig transportkedja med färre delmoment. Ni kan skicka ert stycke- och partigods direkt från Europa till Sverige. Vad många av våra kunder som gjort omställningen märker är hur mycket mindre administration det blev från deras sida. Detta leder till färre arbetstimmar för logistik och övervakning som ni med fördel kan frigöra för mer centrala arbetsuppgifter.

2. Miljövänligt
Med vår transportlösning kan ni stoltsera med att er transport följer EU:s tuffaste krav för C02 utsläpp.

3. Ekonomisk fördel
Vid en viss brytningspunkt blir tågtransporten en klart mer ekonomisk lösning. Kontakta oss så hjälper vi er att räkna på vad ett byte från lastbil till tåg skulle innebära för kostnadsskillnad för er.

Partigods

Essinge Rail – ledande inom hållbar transport

Enligt EU:s White paper for transport ska hela 30 % av lastbilstransporterna över 30 mil gå över till järnväg och fartyg år 2030. År 2050 är målsättningen att denna siffra ska ligga på 50%. En av de avgörande omställningarna som behöver ske är att fler små och medelstora företag måste börja inse fördelarna med tågtransport. Tågföretagen bör förenkla sitt erbjudande och i kombination med detta marknadsföra sig bättre för att öka medvetenheten hos kunderna. Essinge Rail vill vara ledande på området och vi är fast beslutna om att tågtransport kan ta produktorienterade företag till nya höjder. Tågtransport effektiviserar hela logistikkedjan, minskar kostnader och innebär stora miljövinster.

Samhället ställer om – visa att ert företag gör likaså

Regeringen och EU har avlagt klara intentioner kring transportsektorn och vilken omställning som krävs för att nå klimatmålen. Majoriteten av de stora företagen är redan långt gångna i sitt miljöarbete och kan göra en hållbar omställning utan att orsaka ökade kostnader. De medelstora och små företagen som förstår hur framtiden för transportbranschen kommer se ut 2030 gör rätt i att ställa om redan nu. Detta visar tydligt för kunder och samarbetspartners att klimatfrågan prioriteras, vilket också säger mycket om organisationen i sig. Vår erfarenhet är att ett företag med en ambitiös miljöprofil är många gånger mer attraktivt för det stora flertalet transportsköpare, både stora och små. Således finns nackdelar som inte bara rör klimatet när det kommer till fortsätt användande av enbart lastbil, flyg och båt som transportmedel.

Partigods via tåg

Att skicka varor som partigods innebär vanligen att kunden köper utrymme som motsvarar några pallar. Viktmässigt brukar det handla om 1–2,5 ton sändning. Egentligen handlar det om en klassisk samlastning av många olika varor som lastas på tåg i stället för på lastbil. Vagnarna tas emot vid vår egen terminal där vi omdestinerar godset till mottagaren. Slutleverans sker med lastbil som drivs med fossilfri diesel, antingen genom vårt eget åkeri eller en noga utvald samarbetspartner.

För vilka företag är ett byte till tågtransport en bra idé?

Vi vill gärna påstå att det är precis alla företag. Men sanningen är att de som skickar sitt gods kortare sträckor, mindre än 50 mil, förmodligen inte har mycket att vinna på att ställa om till tågtransporter. För att det ska bli fördelaktigt även för dem finns fortfarande mycket kvar att göra både inom tekniken och politiken. De företag som däremot skickar sitt gods längre eller från utlandet och samtidigt har kontinuerliga flöden har enligt oss allt att vinna på en omställning. Genom vår tillgång till ett eget svenskt åkeri, i kombination med en egen terminal centralt i Frövi utanför Örebro, kan vi erbjuda en effektiv transportlösning. Vårt stora transportnätverk täcker majoriteten av Europas större städer och tillverkningscentra.

Bläddra bland nyheter