Viva Wine Group

Hur Essinge Rail hjälper Nordens största vingrupp

Viva Wine Group är Sveriges ledande vinimportör. Företaget värdesätter hållbarhet och sökte därför en både smidig och kostnadseffektiv övergång till att använda tåg för sina transporter. Genom Essinge Rails etablerade terminalnätverk i Europa fanns redan en närvaro på många av de viktigaste områdena varifrån Viva Wine Group importerar. I kombination med kostnadsfördelar och Essinge Rails […]
Läs mer
Essinge Rail

Vi energieffektiviserar och bidrar till ett minskat klimatavtryck

Sänkt energiförbrukning, minskat CO2-utsläpp, utfasning av 500 mg kvicksilver ur vår verksamhet, det är de omedelbara resultaten av den energieffektivisering vi genomförde vid vår järnvägsterminal i Frövi i maj då vi skiftade till LED-lysrör. Våra beräkningar visar nu att besparingen motsvarar ca 25 000 kWh årligen vilket innebär med dagens elkostnader att projektet betalar sig […]
Läs mer
godstransport

Välj järnvägen och nå era klimatmål med hållbar godstransport

Transportbranschen i föränderliga tider I dessa tider upplever många företag stora utmaningar med att klara av att möta sina klimatmål på grund av föränderliga bränslepriser och globala kriser som påverkar samhället i stort. Vår analys är att det aldrig har funnits ett bättre tillfälle för bolag att ställa om till hållbar godstransport och därmed primärt […]
Läs mer
EcoVadis-tågtransport

Silvermedalj igen hos EcoVadis 2022

Essinge Rail tilldelas på nytt en silvermedalj igen av ratinginstitutet EcoVadis. Under 2021 har inte mindre än 90 000 företag bedömts. Essinge Rail finns bland de 18 % bästa. Men när det gäller vårt miljöarbete är vi bland de bästa 4 %! EcoVadis har som vision att förmå företag att ha med hållbarhetsaspekten i sitt […]
Läs mer

92 % förnyelsebart i tankarna 2021!

Engagemang, noggrannhet och disciplin gav resultat. Under 2021 uppgår vår användning av förnyelsebart drivmedel (HVO 100) till hela 92 %! Kan vi vara bäst i klassen? Det här innebär också att vi sedan 2018 reducerat våra koldioxidutsläpp med 68 % i egen produktion. Nu fortsätter vi arbetet mot total fossilfrihet och att ytterligare minska våra […]
Läs mer
Fair transport

Fair Transport godkänner oss för mervärdesnivå 2

Sveriges åkeriföretag – Fair Transport har idag godkänt Essinge Rail enligt mervärdesnivå 2. Alla företag är som bekant inte spåranslutna. Det är därför viktigt för oss att även den del av transportkedjan som sker på väg utförs med största hållbarhet på alla områden. Det tar vi ställning för och ansluter oss till Fair Transport. Fair […]
Läs mer

God jul & gott nytt år!

Kära kunder, leverantörer och alla andra som gillar det vi gör! Det är dags att summera det gångna året och se fram emot en skön ledighet, fira jul med familj och vänner och hoppas på ett fint 2022. Vi vill då också gärna dela med oss till dem som behöver lite stöttning, särskilt barn och […]
Läs mer
Science-based-targets

Essinge Rails klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

I slutet av juni antog organisationen ” Science Based Targets initiative” Essinge Rails klimatmål för växthusgaser inklusive CO2. Godkännandet innebär att vårt mål är vetenskapligt baserat och i linje med Paris Avtalet från 2015. Vi har åtagit oss att reducera våra CO2 utsläpp med 50 % per år 2030 baserat på 2018 års ingångsvärden. Målet […]
Läs mer