92 % förnyelsebart i tankarna 2021!

Engagemang, noggrannhet och disciplin gav resultat. Under 2021 uppgår vår användning av förnyelsebart drivmedel (HVO 100) till hela 92 %! Kan vi vara bäst i klassen?

Det här innebär också att vi sedan 2018 reducerat våra koldioxidutsläpp med 68 % i egen produktion.

Nu fortsätter vi arbetet mot total fossilfrihet och att ytterligare minska våra CO2 avtryck. Med egen fossilfri solel på plats, nödvändig infrastruktur och ökad elektrifiering av verksamheten ökar vi nu takten för grön omställning

Bläddra bland nyheter