Terminal

Frövi – vår egen plattform

Vår egen plattform, Essinge Railport, är 25 000 m2 med en kapacitet att ta emot 22 vagnar om dagen. Väderkänsligt gods lossas antingen under tak eller inomhus för att skyddas mot väder och vind. Med effektiv hantering och modern utrustning fungerar Essinge Railport som en cross-docking terminal. Detta möjliggör lastning direkt från tåg till lastbil för snabb leverans. Om längre uppställning av varor behövs finns ytor såväl inne som ute, varmt, avfuktat, inhägnat och övervakat.

Terminalen är öppen veckans alla dagar, nästan året om. Hantering av godset sker av vår egen personal. Lagerhållning och plockning erbjuds också vid anläggningen.
Terminal

Funktioner

Essinge Railport

Essinge Rail äger och driver både en egen järnsvägsterminal och ett eget åkeri för att klara högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och miljö. Här tar vi emot kundens varor, packar om dem, lagerhåller och transporterar ut till kunder runt om i landet.