Multimodal transport

Vad är multimodal transport?

Multimodal transport, eller kombinerad transport, innebär användandet av flera olika transportmedel, minst två, för att effektivisera transport av gods. Kombinerade transporter innebär också i grunden att en transport utförs av en firma som transporterar varor i ett land och vidare till ett annat. Denna metod, som inkluderar flygtransport, sjöfart, järnvägstransport och vägtransport, är utformad för att utnyttja varje transportmetods styrkor och minska logistikens svagheter.

Beskrivningen av multimodala transporter från United Nations Convention lyder så här:
”The carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place designated for delivery situated in a different country”

Multimodala transportlösningar och Sveriges klimatpolitiska mål

I sin strävan efter att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer har Sverige implementerat ambitiösa klimatmål som bland annat innefattar en övergång till mer hållbara transportmetoder. Kombinerade transportlösningar spelar en nyckelroll i denna vision. Detta eftersom det erbjuder en möjlighet att minska växthusgasutsläppen betydligt, jämfört med traditionella och ensidiga transportmetoder. Det senare kallas även intermodal transport. Statistik från Trafikverket visar att en övergång till multimodala transportlösningar kan minska utsläppen med upp till 30 % jämfört med konventionella transportmetoder.

Boka transport

Multimodal transport
Multimodal transport

Ett enda transportkontrakt, flera transportmetoder

Metoden innebär att du som kund har ett enda kontrakt med oss som transportör. Detta ger dig minskad administration och enbart en kontaktperson, som i sin tur sköter all kommunikation med underleverantörer, tulltjänst, terminaler och mycket mer. Kombinerada fraktsätt utnyttjar en kombination av transportmedel som sjöfart, järnväg och lastbil, ibland även luftfart. Varje transportmetod väljs baserat på dess specifika fördelar. Exempel är sjöfartens lämplighet för tunga och otympliga varor över långa sträckor eller järnvägens effektivitet och pålitlighet för landtransporter samt lastbilens flexibilitet för kortare sträckor och slutleverans.

Kontakta oss

Fördelarna med kombinerad transport

Multimodal transport erbjuder en rad fördelar, inklusive kostnadseffektivitet genom reducerade fraktkostnader, minskad miljöpåverkan genom optimerad bränsleanvändning och förbättrad leveranssäkerhet genom diversifierade transportvägar. När ett företag får sköta hela transportlösningen från början till slut tenderar det, genom bland annat minskade mellanhänder och korta beslutsvägar, att bli en effektiv lösning. Vår förmåga att leverera dörr till dörr mellan Sverige och Europa, och vice versa, är ett resultat av lång erfarenhet. Detta ger oss detaljspecifik kunskap om de absolut bästa transportkombinationerna för olika varor, genom olika länder och under specifika förutsättningar som är olika.

Järnväg kontra lastbil inom transporten

Järnvägstransport erbjuder betydande miljöfördelar jämfört med lastbilstransport, särskilt för längre sträckor. En studie från NTM visar att järnvägstransport kan minska koldioxidutsläppen med upp till 75 % jämfört med vägtransporter. Integreringen av dessa metoder i en multimodal strategi innebär dock inte bara miljöfördelar, utan även ekonomiska fördelar, genom ökad effektivitet och minskade transportkostnader. Trots de uppenbara miljömässiga fördelarna med järnvägstransport behöver vi ändå använda lastbil för att transportera godset hela vägen fram till dörr. Men, det finns även här nya metoder som innebär en minskad miljöpåverkan.

Hållbar lastbilstransport med HVO100-Diesel

HVO100, en syntetisk diesel producerad från förnybara källor, som vegetabiliska oljor och animaliska fetter, erbjuder en väg mot hållbarare lastbilstransporter. Användningen av HVO100 kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, enligt studier av SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet). Detta gör HVO100 till ett mycket bra alternativ för lastbilssegmentet inom multimodal transport. Essinge Rails eget åkeri kör alla sina lastbilar på HVO100-diesel.

Industrier som använder multimodala transportlösningar

En rad industrier, exempelvis tillverkningsindustrin, skogsbruket, jordbruket, e-handeln och gruvindustrin, har omfamnat multimodal transport för att effektivisera sin logistik. En kombinerade transportlösning erbjuder dessa industrier möjligheten att hantera stora volymer varor, optimera leveranstider och minska logistikkostnader. Stora företag med enorma mängder transporterat gods årligen ser konstant över sin logistikkedja för att göra besparingar av tid, pengar eller miljömässiga vinster. Genom att anlita ett transportföretag som Essinge Rail kan alla dessa tidskrävande aktiviteter med fördel istället utföras av en expert som med god träffsäkerhet kan skräddarsy en optimal transportkedja för era behov.

Specialiserad frakt som kräver extra omsorg

Vissa typer av frakt, såsom farligt gods, överdimensionerad last och temperaturkänsliga varor, kräver specialiserad kunskap och hantering inom multimodal transport. Dessa gods kräver inte bara speciella transportmetoder utan också strikt efterlevnad av säkerhets- och regelverksstandarder. Något som vi har lång erfarenhet av. Genom att vi idag agerar transportleverantör åt några av Sveriges och Nordens största företag inom bland annat livsmedel, detaljhandel och naturresurser har vi både kunskapen och de rätta resurserna på plats för att ta hand om era varor på bästa sätt.

Digital administration och spårning

Tekniken har möjliggjort effektiv hantering och spårning av gods över olika transportmedel. Vi har egna system för realtidsövervakning av ert gods. Detta hjälper oss att ligga steget före och hitta lösningar på eventuella trafikstopp och schemalägga möjliga omdirigeringar. Er transport hos Essinge Rail är transparent, effektiv och modern. Våra system möjliggör också mer precisa prognoser, bättre riskhantering och förbättrad kundservice.

Bästa praxis för användning av kombinerade transporter

För att lyckas med denna typ av transport bör företag själva bland annat:

  • Engagera sig i noggrann planering av olika transportmetoder
  • Vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till förändrade förhållanden
  • Använda avancerad teknologi för spårning och kommunikation
  • Bygga ett stort nätverk av terminaler och transportörer
  • Ha en djup förståelse för de regelverk som gäller för olika länder och transportmetoder

Samt mycket mer.

Kontakta Essinge Rail

Har ni inte möjlighet att sätta er in de många detaljer och tillstånd som krävs för en heltäckande och effektiv multimodal transport? Önskar ni hellre anlita ett erfaret företag som tar hand om alla punkter ovan, och mer därtill?

Då kan ni kontakta Essinge Rail. Vi hjälper er att ta fram en skräddarsydd och optimal logistikkedja för ert företag.

Till kontakt