Välj järnvägen och nå era klimatmål med hållbar godstransport

godstransport

Transportbranschen i föränderliga tider

I dessa tider upplever många företag stora utmaningar med att klara av att möta sina klimatmål på grund av föränderliga bränslepriser och globala kriser som påverkar samhället i stort. Vår analys är att det aldrig har funnits ett bättre tillfälle för bolag att ställa om till hållbar godstransport och därmed primärt järnvägsbaserad transport för sina varor. Anledningen är att vi faktiskt inte kan veta säkert om konjunktursvängningar och globala kriser kommer upphöra inom en överskådlig framtid. Samtidigt ska Sverige enligt Parisavtalet uppnå uttalade klimatmål som innebär att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010.[1]

Detta leder oss till den uppfattningen att järnvägstransport är en mer stabil transportlösning, och således mer långsiktig, både utifrån ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv.

Hållbar dörr till dörr-godstransport

Vad vi märker är att transportköpare har svårt att hitta en leverantör som kan leverera en komplett lösning på ett miljövänligt sätt. För att minska administrationen och hålla en god kostnadsbild söker de flesta en leverantör som kan stå för en dörr till dörr-lösning. För de företagen som transporterar större volymer kan Essinge Rail vara ett utmärkt alternativ för kunder som efterfrågar just det. Tack vare vårt transportadministrationssystem kan alla följa sina ordrar i realtid. Det behövs inga särskilda speditions- eller fraktsedelsnummer, utan det räcker med det egna ordernumret. Inloggnings-id och lösenord får ni av oss. Se aktuell plats i klartext eller zooma in den på europakartan. Allt detta möjliggörs genom att alla vagnar utrustats med GPS-sändare.

Vi är stolta över vår miljöprofil och vill påstå att det stora flertalet nya kunder sparar både pengar och gör stora miljövinster genom att börja med hållbar godstransport via Essinge Rail.

Ett exempel på detta är att våra transporter generellt släpper ut 90 % mindre CO2 än vägtransporter.[2]

Tågtransport eller lastbilstransport?

Det är inte längre någon diskussion gällande fördelarna med järnväg kontra lastbil ur en miljösynpunkt. Det som talar för att lastbil fortfarande är ett hållbart transportsätt är vid kortare sträckor och i kombination med miljövänliga bränslen som HVO-100, vilket Essinge Rail använder sig av. Eller självklart det ännu bättre alternativet, eldrivna lastbilar. Det är utan tvekan positivt att lastbilstransport som bransch genomgår en omställning till en mer grön transportmetod. Dock går det idag inte så snabbt som många hade hoppats på, och järnväg kommer alltid att vara ett snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt sätt att transportera tunga föremål vid längre sträckor.

Hållbar godstransport är framtiden

Då transport står för 30 % av Sveriges C02-utsläpp är det en avgörande faktor i vår gemensamma utmaning mot ett mer hållbart samhälle.[3] Av de trettio procenten står bilar och tunga fordon för merparten av utsläppen. Att som företag göra en medveten omställning till en kombination av eldriven tågtransport och miljövänlig lastbilstransport ger direkta miljövinster. Ni visar att ert företag tar ansvar för miljön och samhället, och det bästa är att det inte behöver kosta mer än era nuvarande lösningar. Vad vi märker är att det i de flesta fallen snarare är tvärtom. Antingen på en gång eller över tid.

Vi på Essinge Rail är alltid väldigt noga med att presentera en komplett ekonomisk och miljömässig planering för våra samarbetspartners. Vi är engagerade i miljön och vill samarbeta med företag som delar den uppfattningen. Slutligen har vi arrangerat så att alla våra kunder nu i fakturan får redovisning av CO2-emissioner för varje enskild transportorder. Angivelsen är i kg.

EcoVadis och vår miljösatsning

Essinge Rail blev 2021 tilldelade en silvermedalj av det ansedda ratinginstitutet EcoVadis, vilket bekräftade vårt ihärdiga åtagande för hållbar och miljövänlig godstransport. Denna framgång är särskilt anmärkningsvärd då vi inte bara har upprätthållit vårt höga betyg från tidigare år, utan även har ökat vår ratingtrots ökade krav. EcoVadis, ett institut med visionen att integrera hållbarhetsaspekter i företags beslutsfattande, har utvärderat inte mindre än 90 000 företag under 2021. Essinge Rail var del av den exklusiva skaran av de 18 % bäst rankade företagen inom alla kategorier. Inom kategorin miljöarbete hamnade vi bland de 4 % mest hållbara företagen.

De senaste resultaten från 2023 års mätning talar för sig själva. Med en sammanlagd poäng på 69 av 100 möjliga har Essinge Rail seglat upp till den övre 7 % inom alla kategorier bland alla deltagande företag. Inom miljöområdet uppnår vi en poäng på 70. Likaså har vi nått poängen 70 inom mänskliga rättigheter samt etik. Med ett beslutsamt fokus på ständig förbättring är vi fast beslutna att höja ribban och nå ännu högre poäng inom samtliga områden.

En positiv skillnad

EcoVadis fokuserar på fyra kritiska områden: miljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Essinge Rail har visat enastående engagemang inom varje område och detta har resulterat i märkbara skillnader i företagets rating på mycket kort tid. Det är värt att notera att EcoVadis inte bara utvärderar företag för att erkänna deras insatser, utan också för att driva dem mot fortsatt utveckling och hållbarhet. Essinge Rail accepterar denna utmaning med öppna armar och vill inte enbart vara en passiv deltagare, utan vi jobbar ständigt för att stärka vår position som en ledande aktör inom hållbar godstransport. För mer detaljerad information om EcoVadis och deras arbete, kan ni besöka deras officiella hemsida på ecovadis.com. Här kan du även upptäcka hur andra företag och organisationer över hela världen strävar efter att göra en positiv skillnad och skapa en bättre värld för kommande generationer.

Ställ om till hållbar godstransport

Skälen att välja järnväg som primär transportlösning är många. Men ett av de största skälen är att företag som prioriterar hållbarhet får tillväxt och goodwill av det. Vårt samhälle genomgår en elektrifiering av fordonsflottan, och hållbarhet står högt upp på prioritetslistan för både privatpersoner och företag, men i synnerhet för beslutsfattare. Politiken satsar på järnväg och subventionerar järnvägstransporter. Samtidigt planeras avgifter för fossilbaserade transporter. Utvecklingen är tydlig – hållbar transport är framtiden.

Vid valet av nya samarbetspartners finns idag tydliga incitament till att välja det mer miljömedvetna företaget. Vi har hjälpt flertalet välkända och globala företag i resan mot en mer miljövänlig transport.

Kontakta oss på Essinge Rail så hjälper vi er att nå era klimatmål.

Till kontaktBli leverantör

 


Vårt klimat- och hållbarhetsengagemang

  • EcoVadis Silvermedalj, läs mer
  • Anslutna till Fair Transport enligt mervärdesnivå 2, läs mer
  • Anslutna till Science Based Targets initiative för vetenskapligt mätbara klimatmål som följer Parisavtalet, läs mer

Fotnoter

[1] https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
[2] https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo
[3] https://bransch.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/Klimat/

Bläddra bland nyheter