Välj godstransport och minska CO2-utsläpp via hållbar frakt

godstransport

Transportbranschen i föränderliga tider

I dessa tider upplever många företag stora utmaningar med att klara av att möta sina klimatmål på grund av föränderliga bränslepriser och globala kriser som påverkar samhället i stort. Vår analys är att det aldrig har funnits ett bättre tillfälle för bolag att ställa om till hållbar godstransport och därmed primärt järnvägsbaserad transport för sina varor. Anledningen är att vi faktiskt inte kan veta säkert om konjunktursvängningar och globala kriser kommer upphöra inom en överskådlig framtid. Samtidigt ska Sverige enligt Parisavtalet uppnå uttalade klimatmål som innebär att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010.[1]

Detta leder oss till den uppfattningen att järnvägstransport är en mer stabil transportlösning, och således mer långsiktig, både utifrån ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv.

Hållbar dörr till dörr-godstransport

Vad vi märker är att transportköpare har svårt att hitta en leverantör som kan leverera en komplett lösning på ett miljövänligt sätt. För att minska administrationen och hålla en god kostnadsbild söker de flesta en leverantör som kan stå för en dörr till dörr-lösning. För de företagen som transporterar större volymer kan Essinge Rail vara ett utmärkt alternativ för kunder som efterfrågar just det. Tack vare vårt transportadministrationssystem kan alla följa sina ordrar i realtid. Det behövs inga särskilda speditions- eller fraktsedelsnummer, utan det räcker med det egna ordernumret. Inloggnings-id och lösenord får ni av oss. Se aktuell plats i klartext eller zooma in den på europakartan. Allt detta möjliggörs genom att alla vagnar utrustats med GPS-sändare.

Vi är stolta över vår miljöprofil och vill påstå att det stora flertalet nya kunder sparar både pengar och gör stora miljövinster genom att börja med hållbar godstransport via Essinge Rail.

Ett exempel på detta är att våra transporter generellt släpper ut 90 % mindre CO2 än vägtransporter.[2]

Tågtransport eller lastbilstransport?

Det är inte längre någon diskussion gällande fördelarna med järnväg kontra lastbil ur en miljösynpunkt. Det som talar för att lastbil fortfarande är ett hållbart transportsätt är vid kortare sträckor och i kombination med miljövänliga bränslen som HVO-100, vilket Essinge Rail använder sig av. Eller självklart det ännu bättre alternativet, eldrivna lastbilar. Det är utan tvekan positivt att lastbilstransport som bransch genomgår en omställning till en mer grön transportmetod. Dock går det idag inte så snabbt som många hade hoppats på, och järnväg kommer alltid att vara ett snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt sätt att transportera tunga föremål vid längre sträckor.

Hållbara godstransporter är framtiden

Då transport står för 30 % av Sveriges C02-utsläpp är det en avgörande faktor i vår gemensamma utmaning mot ett mer hållbart samhälle.[3] Av de trettio procenten står bilar och tunga fordon för merparten av utsläppen. Att som företag göra en medveten omställning till en kombination av eldriven tågtransport och miljövänlig lastbilstransport ger direkta miljövinster. Ni visar att ert företag tar ansvar för miljön och samhället, och det bästa är att det inte behöver kosta mer än era nuvarande lösningar. Vad vi märker är att det i de flesta fallen snarare är tvärtom. Antingen på en gång eller över tid.

Vi på Essinge Rail är alltid väldigt noga med att presentera en komplett ekonomisk och miljömässig planering för våra samarbetspartners. Vi är engagerade i miljön och vill samarbeta med företag som delar den uppfattningen. Slutligen har vi arrangerat så att alla våra kunder nu i fakturan får redovisning av CO2-emissioner för varje enskild transportorder. Angivelsen är i kg.

EcoVadis och vår miljösatsning

Essinge Rail blev 2021 tilldelade en silvermedalj av det ansedda ratinginstitutet EcoVadis, vilket bekräftade vårt ihärdiga åtagande för hållbar och miljövänlig godstransport. Denna framgång är särskilt anmärkningsvärd då vi inte bara har upprätthållit vårt höga betyg från tidigare år, utan även har ökat vår ratingtrots ökade krav. EcoVadis, ett institut med visionen att integrera hållbarhetsaspekter i företags beslutsfattande, har utvärderat inte mindre än 90 000 företag under 2021. Essinge Rail var del av den exklusiva skaran av de 18 % bäst rankade företagen inom alla kategorier. Inom kategorin miljöarbete hamnade vi bland de 4 % mest hållbara företagen.

De senaste resultaten från 2023 års mätning talar för sig själva. Med en sammanlagd poäng på 69 av 100 möjliga har Essinge Rail seglat upp till den övre 7 % inom alla kategorier bland alla deltagande företag. Inom miljöområdet uppnår vi en poäng på 70. Likaså har vi nått poängen 70 inom mänskliga rättigheter samt etik. Med ett beslutsamt fokus på ständig förbättring är vi fast beslutna att höja ribban och nå ännu högre poäng inom samtliga områden.

En positiv skillnad
EcoVadis fokuserar på fyra kritiska områden: miljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Essinge Rail har visat enastående engagemang inom varje område och detta har resulterat i märkbara skillnader i företagets rating på mycket kort tid. Det är värt att notera att EcoVadis inte bara utvärderar företag för att erkänna deras insatser, utan också för att driva dem mot fortsatt utveckling och hållbarhet. Essinge Rail accepterar denna utmaning med öppna armar och vill inte enbart vara en passiv deltagare, utan vi jobbar ständigt för att stärka vår position som en ledande aktör inom hållbar godstransport. För mer detaljerad information om EcoVadis och deras arbete, kan ni besöka deras officiella hemsida på ecovadis.com. Här kan du även upptäcka hur andra företag och organisationer över hela världen strävar efter att göra en positiv skillnad och skapa en bättre värld för kommande generationer.

Ställ om till hållbar transport av gods

Skälen att välja järnväg som primär transportlösning är många. Men ett av de största skälen är att företag som prioriterar hållbarhet får tillväxt och goodwill av det. Vårt samhälle genomgår en elektrifiering av fordonsflottan, och hållbarhet står högt upp på prioritetslistan för både privatpersoner och företag, men i synnerhet för beslutsfattare. Politiken satsar på järnväg och subventionerar järnvägstransporter. Samtidigt planeras avgifter för fossilbaserade transporter. Utvecklingen är tydlig – hållbar transport är framtiden.

Vid valet av nya samarbetspartners finns idag tydliga incitament till att välja det mer miljömedvetna företaget. Vi har hjälpt flertalet välkända och globala företag i resan mot en mer miljövänlig transport.

Kontakta oss på Essinge Rail så hjälper vi er att nå era klimatmål.

Till kontaktBli leverantör

 

Intermodal och multimodal transport

Inom logistiken är både intermodal- och multimodal transport avgörande för att skapa effektiva, lönsamma och miljövänliga transportlösningar. Genom att kombinera olika transportmedel som järnväg, lastbil och ibland även sjö- och flygtransport, kan gods flyttas smidigare över längre distanser. Denna integration minimerar inte bara tiden som godset tillbringar i transit, utan reducerar också CO2-avtrycket jämfört med mindre optimerade transportmetoder.

Skillnad mellan intermodala- och multimodala transportlösningar

Skillnaden mellan intermodal- och multimodal transport ligger i hur godset hanteras och hur transportansvaret är organiserat mellan olika transportmedel under leveransprocessen.

Intermodal transport
Intermodala transportlösningar innebär att gods transporteras från en startpunkt till en slutdestination i en och samma lastbärande enhet, exempelvis en container eller släpvagn, utan att lasten i sig hanteras när den flyttas mellan olika transportmedel som lastbil, tåg eller fartyg. Varje segment av resan kan handhas av olika fraktbolag, men godsets förpackning eller container förblir intakt. Detta minskar risken för skador och snabbar på hela transportprocessen, eftersom godset inte behöver lastas om vid varje transportslagsbyte.

Multimodal transport
Multimodala transportlösningar, å andra sidan, refererar också till användningen av två eller fler olika transportmedel, men skiljer sig från intermodal transport genom att det kan involvera flera olika lasthanteringsmoment, där godset kanske packas om under resans gång. Det unika med multimodal transport är att en enda transportör tar fullt ansvar för hela transporten från start till mål, oavsett hur många olika transportmedel som används. Denna transportör, ofta kallad multimodal transportör eller logistikoperatör, hanterar alla logistikarrangemangen och bär det juridiska ansvaret för hela transporten.

Vi på Essinge Rail erbjuder båda alternativen och anpassar oss alltid efter kundens specifika behov och förutsättningar.

Fjärrtransporter som transportmetod för frakt av stora volymer gods

Denna transportmetod, som vi har omfattande erfarenhet inom, involverar stora volymer gods som transporteras över nationella och internationella gränser. Fraktmetoden kräver noggrann planering och effektivitet för att hålla logistikkostnaderna nere. Bland annat handlar det om god kunskap gällande EU-regler och tillstånd för smidig rörelse mellan gränser och tullar. Exempel på detta kan vara: CEMT-tillstånd och CMR-fraktsedel. Med den ökade globaliseringen och de komplexa leveranskedjorna är förmågan att effektivt hantera dessa transporter viktigare än någonsin.

Partigods och styckegods

Vid frakt av stora volymer handlar det vanligen om följande fraktklasser: Partigods är varor och gods, vanligen på pall, som väger över 1000 kg. Styckegods är gods, vanligen i kartong eller paket, som väger mindre än 1000 kg. Dessa transportmetoder möjliggör för företag att anpassa sina leveranser efter aktuell efterfrågan utan att överbetala för onödigt stora sändningar. Detta är särskilt viktigt för mindre och medelstora företag som söker kostnadseffektivitet utan att offra leveranssäkerheten.

Samlastning för ökad lönsamhet inom godstransporten

Genom att samlasta mindre partier LTL-gods (Less than truckload)kan företag dra nytta av kostnadsbesparingar, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar logistik. Till skillnad från FTL (Full truck load), där hela lastbilar eller tågvagnar reserveras för en enda last, fyller LTL en viktig funktion där flera avsändare delar på samma utrymme. Företag kan genom vår transportlösning dela på en vagn med andra företag och därmed få ett bra fraktpris. Detta är klart fördelaktigt utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Supply Chain Management skapar en jämn transportkedja

Effektiv hantering av transportkedjan är oerhört viktigt för att säkerställa att alla led är optimerade för maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan. Modern SCM-teknologi inkluderar realtidsövervakning och avancerade dataanalysverktyg, som inte bara spårar gods utan också förutsäger och hanterar potentiella störningar innan de påverkar leveranskedjan.

Genom att ligga steget före och arbeta med transportsystem kan vi minimera onödiga stopp och planera rutten på ett optimalt sätt. Ibland kan en olycka leda till att vi behöver planera om hela rutten, vilket sparar oerhört mycket tid. Nyckeln är att få tillgång till informationen i tid och förstå hur vi kan agera för att hjälpa våra kunder att uppnå bra och tillförlitliga transporttider.

Essinge Rail utvecklar gröna korridorer för en grön framtid

Initiativ för gröna korridorer, som fokuserar på att minimera transporternas miljöpåverkan genom strategiskt planerade och effektiva rutter, står i centrum för den globala strävan mot en hållbarare logistik. Dessa korridorer utnyttjar högteknologiska lösningar och renare energikällor för att skapa en mer miljövänlig transportprocess. Genom att anamma dessa tekniker och strategier kan vi tillsammans bygga en mer hållbar och effektiv framtid för godstransportindustrin. Vi på Essinge Rail är fast beslutna att leda vägen mot en grönare och mer lönsam logistiklösning för alla våra befintliga såväl som nya kunder.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan gå till väga för att hjälpa er att minimera ert klimatavtryck samtidigt som vi kan hjälpa er att uppnå en mer kostnadseffektiv logistik.


Vårt klimat- och hållbarhetsengagemang

  • EcoVadis Silvermedalj, läs mer
  • Anslutna till Fair Transport enligt mervärdesnivå 2, läs mer
  • Anslutna till Science Based Targets initiative för vetenskapligt mätbara klimatmål som följer Parisavtalet, läs mer

Bläddra bland nyheter