Välj järnvägen och nå era klimatmål med hållbar godstransport

godstransport

Transportbranschen i föränderliga tider

I dessa tider upplever många företag stora utmaningar med att klara av att möta sina klimatmål på grund av föränderliga bränslepriser och globala kriser som påverkar samhället i stort. Vår analys är att det aldrig har funnits ett bättre tillfälle för bolag att ställa om till hållbar godstransport och därmed primärt järnvägsbaserad transport för sina varor. Anledningen är att vi faktiskt inte kan veta säkert om konjunktursvängningar och globala kriser kommer upphöra inom en överskådlig framtid. Samtidigt ska Sverige enligt Parisavtalet uppnå uttalade klimatmål som innebär att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010.[1]

Detta leder oss till den uppfattningen att järnvägstransport är en mer stabil transportlösning, och således mer långsiktig, både utifrån ett ekonomiskt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv.

Hållbar dörr till dörr-transport

Vad vi märker är att transportköpare har svårt att hitta en leverantör som kan leverera en komplett lösning på ett miljövänligt sätt. För att minska administrationen och hålla en god kostnadsbild söker de flesta en leverantör som kan stå för en dörr till dörr-lösning. För de företagen som transporterar större volymer kan Essinge Rail vara ett utmärkt alternativ för kunder som efterfrågar just det. Tack vare vårt transportadministrationssystem kan alla följa sina ordrar i realtid. Det behövs inga särskilda speditions- eller fraktsedelsnummer, utan det räcker med det egna ordernumret. Inloggnings-id och lösenord får ni av oss. Se aktuell plats i klartext eller zooma in den på europakartan. Allt detta möjliggörs genom att alla vagnar utrustats med GPS-sändare.

Vi är stolta över vår miljöprofil och vill påstå att det stora flertalet nya kunder sparar både pengar och gör stora miljövinster genom att börja med hållbar godstransport via Essinge Rail.

Ett exempel på detta är att alla våra vägtransporter släpper ut cirka 90 % mindre C02.[2]

Tågtransport eller lastbilstransport?

Det är inte längre någon diskussion gällande fördelen med järnväg kontra lastbil ur en miljösynpunkt. Det som talar för att lastbil fortfarande är ett hållbart transportsätt är vid kortare sträckor och i kombination med miljövänliga bränslen som HVO-100, vilket Essinge Rail använder sig av. Eller självklart det ännu bättre alternativet, eldrivna lastbilar. Det är utan tvekan positivt att lastbilstransport som bransch genomgår en omställning till en mer grön transportmetod. Dock går det idag inte så snabbt som många hade hoppats på, och järnväg kommer alltid att vara ett snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt sätt att transportera tunga föremål vid längre sträckor.

Hållbar godstransport är framtiden

Då transport står för 30 % av Sveriges C02-utsläpp är det en avgörande faktor i vår gemensamma utmaning mot ett mer hållbart samhälle.[3] Av de trettio procenten står bilar och tunga fordon för merparten av utsläppen. Att som företag göra en medveten omställning till en kombination av eldriven tågtransport och miljövänlig lastbilstransport ger direkta miljövinster. Ni visar att ert företag tar ansvar för miljön och samhället, och det bästa är att det inte behöver kosta mer än era nuvarande lösningar. Vad vi märker är att det i de flesta fallen snarare är tvärtom. Antingen på en gång eller över tid.

Vi på Essinge Rail är alltid väldigt noga med att presentera en komplett ekonomisk och miljömässig planering för våra samarbetspartners. Vi är engagerade i miljön och vill samarbeta med företag som delar den uppfattningen. Slutligen har vi arrangerat så att alla våra kunder nu i fakturan får redovisning av CO2-emissioner för varje enskild transportorder. Angivelsen är i kg.

Ställ om till hållbar godstransport

Skälen att välja järnväg som primär transportlösning är många. Men ett av de största skälen är att företag som prioriterar hållbarhet får tillväxt och goodwill av det. Vårt samhälle genomgår en elektrifiering av fordonsflottan, och hållbarhet står högt upp på prioritetslistan för både privatpersoner och företag, men i synnerhet för beslutsfattare. Politiken satsar på järnväg och subventionerar järnvägstransporter. Samtidigt planeras avgifter för fossilbaserade transporter. Utvecklingen är tydlig – hållbar transport är framtiden.

Vid valet av nya samarbetspartners finns idag tydliga incitament till att välja det mer miljömedvetna företaget. Vi har hjälpt flertalet välkända och globala företag i resan mot en mer miljövänlig transport.

Kontakta oss på Essinge Rail så hjälper vi er att nå era klimatmål.

Till kontakt

 


Vårt klimat- och hållbarhetsengagemang
  • EcoVadis Silvermedalj, läs mer
  • Anslutna till Fair Transport enligt mervärdesnivå 2, läs mer
  • Anslutna till Science Based Targets initiative för vetenskapligt mätbara klimatmål som följer Parisavtalet, läs mer

Bläddra bland nyheter