Fair Transport godkänner oss för mervärdesnivå 2

Fair transport

Sveriges åkeriföretag – Fair Transport har idag godkänt Essinge Rail enligt mervärdesnivå 2.

Alla företag är som bekant inte spåranslutna. Det är därför viktigt för oss att även den del av transportkedjan som sker på väg utförs med största hållbarhet på alla områden. Det tar vi ställning för och ansluter oss till Fair Transport.

Fair Transport är branschens sätt att synliggöra och verka för hållbara transporter. Vi har alla ansvar för hållbarhet och vi åtar oss därför att arbeta långsiktigt med kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och granskas av oberoende tredje part. Certifieringen säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt och klimatsmart.

Läs mer på fairtransport.se

Bläddra bland nyheter