Essinge Rails klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

Science-based-targets

I slutet av juni antog organisationen ” Science Based Targets initiative” Essinge Rails klimatmål för växthusgaser inklusive CO2. Godkännandet innebär att vårt mål är vetenskapligt baserat och i linje med Paris Avtalet från 2015.

Vi har åtagit oss att reducera våra CO2 utsläpp med 50 % per år 2030 baserat på 2018 års ingångsvärden. Målet omfattar Scope 1 och Scope 2, samt att vi ska mäta och redovisa minskningar som görs för Scope 3. Målet är att vi ska bidra till att den globala uppvärmningen stannar vid maximalt 1,5° C.

Vi vill visa att vi tar vårt uppdrag på allvar och att våra klimatmål baseras på senaste vetenskap inom klimatforskning. Klara och tydliga mål med noggrann kontroll och uppföljning ska leda oss. Vi är redan på god väg att nå våra mål. Det är inget att vänta med.

Ett samarbete med Essinge Rail innebär omedelbara miljövinster. Vi hoppas naturligtvis att det även ska inspirera andra företag att följa vårt exempel. Nu kör vi!

Science Based Targets

The Paris Agreement | UNFCCC

Bläddra bland nyheter