Ny terminal i Italien

Ännu en terminaloperatör i norra Italien har kontrakterats. Terminalen ligger i Verona och har god kapacitet och fina förutsättningar att hantera gods på det sätt vi önskar. Terminalen har dagliga avgångar och ansluter utan fördröjning till fjärrtåget mot Sverige. Det här innebär en väsentlig kapacitetsökning och stärker därför ytterligare vår service från Italien.

Bläddra bland nyheter