Regeringen vill öka reduktionsnivåerna för bensin och diesel

HVO-100-förnyelsebar-diesel

Regeringen föreslår att successivt öka reduktionsnivåerna i reduktionsplikten för bensin och diesel fram till 2030. Målet är att dieseln 2030 ska till 66 % vara förnyelsebar. Det är ju goda nyheter. Lagen träder i kraft i juni 2021.
En ännu bättre nyhet är att vi redan sedan 2018 kör med HVO 100, dvs 100 % förnyelsebar diesel. Vi ligger därför steget före, kan man säga.

Bläddra bland nyheter