Solceller på terminalen i Frövi

Den 23 januari driftsattes vår solcellsanläggning i Frövi. Anläggningen är på 255 kW och beräknas att ge ca 215 000 kWh årligen vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel i 40–50 st. större bostäder. Vi räknar med att kunna driva hela vår verksamhet med egen energi. Det handlar om laddning av truckar, drift av kontor, väderportar, avfuktningsaggregat, belysning inne och ute samt el och motorvärme till personalens bilar. I framtiden ska även vår växlingsmaskin och lastbilar så långt som möjligt drivas med egenproducerad el.  Det vi inte förbrukar  säljer vi till Linde Energi och köper tillbaka el de dagar solen sviker oss. Linde Energis elproduktion är för övrigt 100 % förnyelsebar, bara sol, vind och vatten.

Bläddra bland nyheter