Vår station växer

Nu utvidgar vi vår station i Frövi med mera omlastningsyta och nya spår. Det innebär också att vi kommer att kunna knyta ihop hela vår anläggning genom en förlängning av befintliga spår.

Det här skapar förutsättningar för att kunna ta emot mera gods på vagn och att möta en ökad efterfrågan. Essinge Railport, som vi kallar vår anläggning, disponerar nu 350 meter spår och 25 000 m2 omlastnings- och förvaringsytor, varav 5 000 m2 spåranslutet inomhus.

Vi lossar och distribuerar gods från hela Europa nästan varje dag året om. Det bästa av allt är att det görs fossilfritt!

Bläddra bland nyheter